• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  

 

05-06-2015 5-19-10 CH.png

 

 

BẢNG BÁO GIÁ SỈ

Link download: Bảo báo giá sỉ đầy đủ


STTMÃ SỐ QUI CÁCH ĐVTGIÁ ĐẠI LÝ GIÁ BÁN LẺ Ghi Chú
GƯƠNG SƠN MÀU 
1TP 110150*70Tấm         279.000         432.000 
2TP 110260*80Tấm         354.000         549.000 
3TP 110350*70Tấm         279.000         432.000 
4TP 110460*80Tấm         354.000         549.000 
5TP 110550*70Tấm         279.000         432.000 
6TP 110660*80Tấm         354.000         549.000 
7TP 110850*70Tấm        243.000         377.000 
8TP 110960*80Tấm        323.000         501.000 
9TP 111050*70Tấm        229.000         355.000 
10TP 111160*80Tấm        310.000         481.000 
11TP 111250*70Tấm        243.000         377.000 
12TP 111360*80Tấm        323.000         501.000 
13TP 1114A50*70Tấm        229.000         355.000 
14TP 1115A60*80Tấm        310.000         481.000 
15TP 112050*70Tấm        243.000         377.000 
16TP 112160*80Tấm        323.000         501.000 
17TP 112250*70Tấm        259.000         401.000 
18TP 112360*80Tấm        339.000         525.000 
19TP 112450*70Tấm        243.000         377.000 
20TP 112560*80Tấm        323.000         501.000 
21TP 1126A50*70Tấm        243.000         377.000 
22TP 1127A60*80Tấm        323.000         501.000 
23TP 112850*70Tấm        243.000         377.000 
24TP 112960*80Tấm        323.000         501.000 
25TP 113250*70Tấm        259.000         401.000 
26TP 113360*80Tấm        339.000         525.000 
27TP 113450*70Tấm        259.000         401.000 
28TP 113560*80Tấm        339.000         525.000 
29TP 113650*70Tấm        320.000         496.000 
30TP 113760*80Tấm        413.000         640.000 
31TP 113850*70Tấm        243.000         377.000 
32TP 113960*80Tấm        323.000         501.000 
33TP 114050*70Tấm        251.000         389.000 
34TP 114160*80Tấm        332.000         515.000 
35TP 114250*70Tấm        243.000         377.000 
36TP 114360*80Tấm        323.000         501.000 
37TP 114450*70Tấm        251.000         389.000 
38TP 114560*80Tấm        332.000         515.000 
39TP 114650*70Tấm        243.000         377.000 
40TP 114760*80Tấm        323.000         501.000 
41TP 114850*70Tấm        251.000         389.000 
42TP 114960*80Tấm        332.000         515.000 
43TP 115050*70Tấm        243.000         377.000 
44TP 115160*80Tấm        323.000         501.000 
45TP 115250*70Tấm        243.000         377.000 
46TP 115360*80Tấm        323.000         501.000 
47TP 115450*70Tấm        255.000         395.000 
48TP 115560*80Tấm        335.000         519.000 
49TP 115650*70Tấm        243.000         377.000 
50TP 115760*80Tấm        323.000         501.000 
51TP 115850*70Tấm        243.000         377.000 
52TP 115960*80Tấm        323.000         501.000 
53TP 116050*70Tấm        243.000         377.000 
54TP 116160*80Tấm        323.000         501.000 
55TP 116250*70Tấm        259.000         401.000 
56TP 116360*80Tấm        339.000         525.000 
57TP 1164 50*70Tấm        243.000         377.000 
58TP 116560*80Tấm        323.000         501.000 
59TP 116650*70Tấm        243.000         377.000 
60TP 116760*80Tấm        323.000         501.000 
61TP 116850*70Tấm        243.000         377.000 
62TP 116960*80Tấm        323.000         501.000 
63TP 117045*60Tấm        200.000         310.000 
64TP 117150*70Tấm        221.000         343.000 
65TP 117245*60Tấm        200.000         310.000 
66TP 117350*70Tấm        221.000         343.000 
67TP 117445*60Tấm        200.000         310.000 
68TP 117550*70Tấm        221.000         343.000 
69TP 117645*60Tấm        222.000         344.000 
70TP 117750*70Tấm        243.000         377.000 
71TP 117845*60Tấm        219.000         339.000 
72TP 117950*70Tấm        240.000         372.000 
73TP 118045*60Tấm        231.000         358.000 
74TP 118150*70Tấm        252.000         391.000 
75TP 118245*60Tấm        231.000         358.000 
76TP 118350*70Tấm        252.000         391.000 
77TP 118445*60Tấm        219.000         339.000 
78TP 118550*70Tấm        240.000         372.000 
79TP 118645*60Tấm        219.000         339.000 
80TP 118750*70Tấm        240.000         372.000 
81TP 118845*60Tấm        219.000         339.000 
82TP 118950*70Tấm        240.000         372.000 
83TP 119045*60Tấm        219.000         339.000 
84TP 119150*70Tấm        240.000         372.000 
85TP 119245*60Tấm        219.000         339.000 
86TP 119350*70Tấm        240.000         372.000 
87TP 119445*60Tấm        219.000         339.000 
88TP 119550*70Tấm        240.000         372.000 
89TP 119645*60Tấm        219.000         339.000 
90TP 119750*70Tấm        240.000         372.000 
91TP 119845*60Tấm        219.000         339.000 
92TP 119950*70Tấm        240.000         372.000 
93TP 120045*60Tấm        219.000         339.000 
94TP 120150*70Tấm        240.000         372.000 
95TP 120245*60Tấm        219.000         339.000 
96TP 120350*70Tấm        240.000         372.000 
97TP 120445*60Tấm        222.000         344.000 
98TP 120550*70Tấm        243.000         377.000 
99TP 120645*60Tấm        222.000         344.000 
100TP 120750*70Tấm        243.000         377.000 
101TP 120845*60Tấm        219.000         339.000 
102TP 120950*70Tấm        240.000         372.000 
103TP 121045*60Tấm        219.000         339.000 
104TP 121150*70Tấm        240.000         372.000 
105TP 121245*60Tấm        200.000         310.000 
106TP 121350*70Tấm        221.000         343.000 
107TP 121445*60Tấm        200.000         310.000 
108TP 121550*70Tấm        221.000         343.000 
109TP 121645*60Tấm        200.000         310.000 
110TP 121750*70Tấm        221.000         343.000 
111TP 121845*60Tấm        200.000         310.000 
112TP 121950*70Tấm        221.000         343.000 
113TP 7074LỊCH 45*60Tấm        263.000         408.000 
114TP 7075LỊCH 45*60Tấm        263.000         408.000 
115TP 7076LỊCH 45*60Tấm        263.000         408.000 
GƯƠNG GHÉP CAO CẤP                 -                    -   
116TP 106050*70Tấm        594.000         921.000 
117TP 106160*80Tấm        713.000      1.105.000 
118TP 105450*70Tấm        434.000         673.000 
119TP 105560*80Tấm        594.000         921.000 
120TP 103450*70Tấm        531.000         823.000 
121TP 103560*80Tấm        729.000      1.130.000 
122TP 103250*70Tấm        447.000         693.000 
123TP 103360*80Tấm        613.000         950.000 
124TP 106850*70Tấm        480.000         744.000 
125TP 106960*80Tấm        657.000      1.018.000 
126TP 106550*70Tấm        429.000         665.000 
127TP 106760*80Tấm        589.000         913.000 
128TP 107651*78Tấm        594.000         921.000 
129TP 107756*86Tấm        713.000      1.105.000 
130TP 101460*70Tấm        594.000         921.000 
131TP 101580*90Tấm        812.000      1.259.000 
132TP 107050*70Tấm        410.000         636.000 
133TP 107160*80Tấm        562.000         871.000 
134TP 107850*70Tấm        416.000         645.000 
135TP 107960*80Tấm        570.000         884.000 
136TP 105050*70Tấm        444.000         688.000 
137TP 105160*80Tấm        609.000         944.000 
138TP 101650*70Tấm        349.000         541.000 
139TP 101760*80Tấm        438.000         679.000 
140TP 140145*60Tấm        232.000         360.000 
141TP 140250*70Tấm        301.000         467.000 
142TP 140360*80Tấm        414.000         642.000 
143TP 140445*60Tấm        219.000         339.000 
144TP 140550*70Tấm        287.000         445.000 
145TP 140660*80Tấm        393.000         609.000 
146TP 140745*60Tấm        232.000         360.000 
147TP 140850*70Tấm        301.000         467.000 
148TP 140960*80Tấm        414.000         642.000 
149TP 141045*60Tấm        243.000         377.000 
150TP 141150*70Tấm        314.000         487.000 
151TP 141260*80Tấm        433.000         671.000 
152TP 141345*60Tấm        259.000         401.000 
153TP 141450*70Tấm        336.000         521.000 
154TP 141560*80Tấm        461.000         715.000 
155TP 142245*60Tấm        276.000         428.000 
156TP 142350*70Tấm        358.000         555.000 
157TP 142460*80Tấm        490.000         760.000 
158TP 142545*60Tấm        309.000         479.000 
159TP 142650*70Tấm        400.000         620.000 
160TP 142760*80Tấm        550.000         853.000 
161TP 142845*60Tấm        254.000         394.000 
162TP 142950*70Tấm        330.000         512.000 
163TP 143060*80Tấm        450.000         698.000 
GƯƠNG HOA VĂN CAO CẤP                  -                    -   
164TP 200145*60Tấm        151.000         234.000 
165TP 200250*70Tấm        186.000         288.000 
166TP 200345*60Tấm        151.000         234.000 
167TP 200450*70Tấm        186.000         288.000 
168TP 200545*60Tấm        151.000         234.000 
169TP 200650*70Tấm        186.000         288.000 
170TP 200745*60Tấm        151.000         234.000 
171TP 200850*70Tấm        186.000         288.000 
172TP 200945*60Tấm        164.000         254.000 
173TP 201050*70Tấm        201.000         312.000 
174TP 201145*60Tấm        164.000         254.000 
175TP 201250*70Tấm        201.000         312.000 
176TP 201345*60Tấm        151.000         234.000 
177TP 201450*70Tấm        186.000         288.000 
178TP 201545*60Tấm        151.000         234.000 
179TP 201650*70Tấm        186.000         288.000 
180TP 201745*60Tấm        151.000         234.000 
181TP 201850*70Tấm        186.000         288.000 
182TP 201945*60Tấm        151.000         234.000 
183TP 202050*70Tấm        186.000         288.000 
184TP 202145*60Tấm        151.000         234.000 
185TP 202250*70Tấm        186.000         288.000 
186TP 202345*60Tấm        151.000         234.000 
187TP 202450*70Tấm        186.000         288.000 
188TP 202545*60Tấm        151.000         234.000 
189TP 202650*70Tấm        186.000         288.000 
190TP 202745*53Tấm        151.000         234.000 
191TP 202850*60Tấm        186.000         288.000 
192TP 202945*53Tấm        151.000         234.000 
193TP 203050*60Tấm        186.000         288.000 
194TP 203145*53Tấm        151.000         234.000 
195TP 203250*60Tấm        186.000         288.000 
196TP 203345*60Tấm        151.000         234.000 
197TP 203450*70Tấm        186.000         288.000 
198TP 203545*60Tấm        151.000         234.000 
199TP 203650*70Tấm        186.000         288.000 
200TP 203745*60Tấm        151.000         234.000 
201TP 203850*70Tấm        186.000         288.000 
202TP 203945*60Tấm        151.000         234.000 
203TP 204050*70Tấm        186.000         288.000 
204TP 204145*60Tấm        151.000         234.000 
205TP 204250*70Tấm        186.000         288.000 
206TP 204345*60Tấm        151.000         234.000 
207TP 204450*70Tấm        186.000         288.000 
208TP 204545*60Tấm        151.000         234.000 
209TP 204650*70Tấm        186.000         288.000 
210TP 204745*60Tấm        151.000         234.000 
211TP 204850*70Tấm        186.000         288.000 
212TP 204945*60Tấm        151.000         234.000 
213TP 205050*70Tấm        186.000         288.000 
214TP 205145*60Tấm        161.000         250.000 
215TP 205250*70Tấm        197.000         305.000 
216TP 205345*60Tấm        151.000         234.000 
217TP 205450*70Tấm        186.000         288.000 
218TP 205545*60Tấm        151.000         234.000 
219TP 205650*70Tấm        186.000         288.000 
220TP 205745*60Tấm        151.000         234.000 
221TP 205850*70Tấm        186.000         288.000 
222TP 205945*60Tấm        151.000         234.000 
223TP 206050*70Tấm        186.000         288.000 
224TP 206145*60Tấm        151.000         234.000 
225TP 206250*70Tấm        186.000         288.000 
226TP 206345*60Tấm        161.000         250.000 
227TP 206450*70Tấm        197.000         305.000 
228TP 206545*60Tấm        151.000         234.000 
229TP 206650*70Tấm        186.000         288.000 
230TP 206745*60Tấm        161.000         250.000 
231TP 206850*70Tấm        197.000         305.000 
232TP 206945*60Tấm        151.000         234.000 
233TP 207050*70Tấm        186.000         288.000 
234TP 207145*60Tấm        151.000         234.000 
235TP 207250*70Tấm        186.000         288.000 
236TP 207345*60Tấm        151.000         234.000 
237TP 207450*70Tấm        186.000         288.000 
238TP 207545*60Tấm        151.000         234.000 


(Bảng báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT )
**Bảng báo giá này được áp dụng từ ngày 30/4/2014 cho đến khi CTy chúng tôi có 
 báo giá mới
**Tất cả phụ kiện đi kèm sản phẩm kiếng đều bằng INOX
Ghi chú: Giao hàng trong địa bàn TP HCM, phí vận chuyển ngoài TP HCM do bên mua chịu
Rất mong sự hợp tác của quý khách hàng!

Sự hài lòng của Quý Khách Hàng là phương châm hoạt động của Công Ty chúng tôi

 ******line0938.247.759  ĐT:(08)54.261.664 

Link download: Bảo báo giá sỉ đầy đủ

Danh mục tin tức